Privacy en cookies

Privacy statement Wierda en Partners Vermogensbeheer
Onze dienstverlening draait om gegevens; uw persoonsgegevens. Bescherming daarvan en controle daarover is voor ons essentieel. Uw vragen over hoe uw gegevens worden gebruikt beantwoorden wij graag.

In dit Privacy Statement vindt u zulke antwoorden in het kort. Voor verdere vragen of opmerkingen, kunt u altijd contact opnemen met onze Functionaris voor Gegevensbescherming (contactgegevens hieronder).

De bedoelde gegevens zijn voornamelijk van uzelf afkomstig, maar wij verwerken ook persoonsgegevens afkomstig van andere partijen, bijvoorbeeld van Social Media, Google of de Kamer van Koophandel, voor controle- of marketingdoeleinden.

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt om optimaal uitvoering te kunnen geven aan onze dienstverlening, omdat wij dat verplicht zijn op basis van de wet, of omdat wij daarbij rechtmatige belangen hebben. De gegevens worden niet langer bewaard dan voor het doel van het gebruik noodzakelijk is.

Wij delen uw gegevens niet met anderen, tenzij het gaat om:
• toezichthouders of overheden, zoals de Belastingdienst, wanneer dat wettelijk verplicht is
• onze depotbanken, onze opdrachtnemers, zoals bijvoorbeeld beurzen, wanneer dat noodzakelijk is voor de uitvoering

van onze overeenkomst met u of ter bescherming van gerechtvaardigde belangen.
In dergelijke gevallen zullen altijd heldere afspraken bestaan met zulke derden, over onze verantwoordelijkheid voor uw gegevens. In het kader van beleggingsdiensten, ook buiten Europa, zijn wij bijvoorbeeld op grond van MiFID II of anti-witwasregels wettelijk verplicht transactiegegevens, inclusief uw rekeningnummer en BSN-nummer te delen met (fiscale) toezichthouders, ook buiten Europa.

Wanneer uw gegevens op die manier buiten Europa kunnen worden gedeeld, doen wij dat alleen op basis van door de Europese wetgever voorgeschreven afspraken of op basis van uw toestemming, bijvoorbeeld bij het terugvorderen van bronbelasting.

In bepaalde situaties verwerken wij ook uw – in de zin van de privacywetgeving - ‘bijzondere gegevens’. Dergelijke gegevens worden bijzonder genoemd, omdat ze in het bijzonder iets kunnen zeggen over uw persoonlijke levenssfeer. Onze ervaring leert dat cliënten ons soms bijzondere persoonsgegevens over bijvoorbeeld gezondheid of bepaalde voorkeuren toevertrouwen. Omdat zij dat, net als wij, relevant vinden voor optimale bepaling van de passendheid of geschiktheid van onze dienstverlening en producten. Als u ons zulke bijzondere gegevens toevertrouwt, veronderstellen wij uw toestemming, die voor ons gebruik van uw gegevens wettelijk vereist is.

Wij spreken in dat geval af, dat u ons informeert, wanneer u uw toestemming wilt intrekken. Zolang wij ondanks uw onthouden toestemming in staat zijn en blijven de passendheid en geschiktheid voor dienstverlening te bepalen, kunnen wij desgewenst bijzondere gegevens verwijderen en de dienstverlening eventueel gewijzigd voortzetten.

Het kan echter óók betekenen dat wij van mening zijn dat wij zonder zulke informatie de dienstverlening geheel of gedeeltelijk zullen moeten staken. Omdat wij in zo’n geval niet langer aan onze zorgplicht kunnen voldoen.

U kunt ons altijd om inzage, correctie, overdracht, beperking van het gebruik of verwijdering van uw persoonsgegevens vragen of bezwaar aantekenen tegen het gebruik daarvan. Bovendien kunt u ons vragen om een kopie van uw gegevens, bijvoorbeeld ten behoeve van een andere dienstverlener die u inschakelt. Ook kunt u desgewenst daarover contact opnemen met onze toezichthouder op het gebied van persoonsgegevens:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag

Onze eigen Functionaris voor Gegevensbescherming kunt u bereiken via:
Wierda en Partners Vermogensbeheer B.V.
T.a.v.  Functionaris voor Gegevensbescherming
Oostersingel 1
9401 JX Assen  
+31 (0)592-301550
info@wierdavermogensbeheer.nl

Omwille van uw veiligheid, kan de Functionaris voor Gegevensbescherming u vragen uzelf te identificeren, alvorens inhoudelijk op uw verzoek in te gaan. Bij inhoudelijke beoordeling van uw verzoek zullen wij uw (privacy)belangen tegenover onze belangen afwegen, vanzelfsprekend met inachtneming van de wet, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wierda en Partners Vermogensbeheer behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Cookies instellen

Meer informatie of contact?

Als u meer wilt weten, schroom dan niet en neem contact met ons op.

Beleggen kent risico's. Uw inleg kan minder waard worden.

Edwin Wierda in Business Class

Elke maand spreekt Edwin Wierda met Harry Mens in Business Class op RTL7 over de ontwikkelingen op de beurs. Kijk hier de afleveringen terug!

Schermafbeelding 2022-09-06 om 16.05.19

Gratis beleggersnieuws

Vraag onze maandelijkse beursupdate aan en bekijk onze mening over:

  • Financiële markten
  • Aandelen
  • Obligaties
  • Opties
  • Trends en ontwikkelingen

Direct aanvragen

Onze referenties

Wij zijn zeer tevreden tot op heden. Wij zijn ruim een jaar klant. Wij voelen ons als klant gewaardeerd en Patrick is zeer attent.

Degelijk en betrouwbaar, tijd en aandacht voor de belegger. 

Ik twijfelde tussen een 8 en een 9. Dat is voor een Groninger beslist niet onaardig. 't Kon minder zegt de Groninger dan. 

Beoordeling door klanten: 8/10 - 211 beoordelingen
Magazine