MiFID

Per 1 november 2007 is de Nederlandse wetgeving voor financiële dienstverlening aangepast. De aanpassingen vloeien voort uit nieuwe Europese regelgeving: Markets in Financial Instruments Directive (MiFID). Deze aanpassingen zijn vooral gericht op vergroting van de bescherming van beleggers door een eerlijke, transparante, efficiënte en geïntegreerde financiële dienstverlening en hebben als doel de werking van de Europese interne markt voor beleggingsdiensten en handelsplatformen te verbeteren door concurrentie te bevorderen en zodoende de Europese Unie uit te bouwen. 

Wierda Vermogensbeheer heeft deze richtlijn geïncorporeerd in haar bedrijfsvoering. Graag informeren wij u over de belangrijkste punten. Wierda Vermogensbeheer vult samen met haar (potentiële) klanten een uitgebreid intakeformulier in. In dit intakeformulier geeft de klant zijn ervaring en kennis, beleggingsdoelstellingen en financiële draagkracht aan. 

MiFID onderscheidt drie categorieën beleggers waarin Wierda Vermogensbeheer haar cliënten moet indelen: in aanmerking komende tegenpartij, professionele belegger en niet-professionele belegger. Wierda Vermogensbeheer heeft al haar (al dan niet professionele) cliënten aangemerkt als niet-professionele belegger, aangezien voor deze categorie het hoogste beleggerbeschermingsniveau geldt. Wierda Vermogensbeheer is namelijk van mening dat al haar cliënten recht hebben op de meest uitgebreide informatievoorziening en hoogste beleggerbescherming. 

Alle effectenorders moeten op de voor de cliënt best mogelijke wijze worden uitgevoerd (best execution). Het beleid zal hierbij gebaseerd zijn op het orderuitvoeringsbeleid van de depotbank waar de cliënt is ondergebracht. Doelstelling is het best mogelijke resultaat voor onze cliënten, waarbij de volgende aspecten in meer of mindere mate van belang zijn:

- prijs van het instrument 
- de uitvoeringskosten 
- de snelheid 
- de waarschijnlijkheid van uitvoering en afwikkeling 
- de omvang 
- de aard 

en alle andere voor de uitvoering van de order relevante aspecten, zoals het serviceniveau, de kennis en ervaring van de orderuitvoerende instantie.

Wierda Vermogensbeheer heeft gekozen voor InsingerGilssen Bankiers, Saxo Bank en Van Lanschot Kempen als order uitvoerende partijen en depotbanken, omdat zij zich ervan overtuigd heeft dat zij voldoen aan de gestelde eisen. Deze zijn onder andere de kwaliteit van het uitvoeren van orders. Wierda Vermogensbeheer op haar beurt zal op regelmatige basis beoordelen of de depotbank zich houdt aan haar orderuitvoeringsbeleid en/of bijstelling van het best execution beleid nodig is. Desgewenst verstrekken wij u, op verzoek, nadere informatie over dit onderwerp. 

In geval van vermogensbeheer zal Wierda Vermogensbeheer de door haar voor u behaalde beleggingsresultaten toetsen aan voor u geschikte vergelijkingsmaatstaven (benchmarks). Daardoor krijgt iedere cliënt een objectieve evaluatie- en vergelijkingsbasis die het mogelijk maakt onze prestaties te beoordelen. Deze zijn opgenomen in de kwartaalrapportages. Daarom geeft Wierda Vermogensbeheer naast de gerealiseerde resultaten per beleggingscategorie, ook aan wat over dezelfde periode de resultaten zijn van de voor iedere beleggingscategorie meest in aanmerking komende vergelijkingsmaatstaf. Wierda Vermogensbeheer benadrukt op voorhand dat er geen garantie is dat een rendement wordt behaald vergelijkbaar met de evaluatie- en vergelijkingsmethode en dat Wierda Vermogensbeheer daartoe niet verplicht kan worden gesteld. 

Wierda Vermogensbeheer zal er alles aan doen om belangenconflicten te voorkomen. Net als alle beleggingsondernemingen is Wierda Vermogensbeheer verplicht om doeltreffende organisatorische en administratieve procedures te hebben en na te leven om belangenconflicten te erkennen, te bewaken en te beheersen. Voor mogelijke belangenconflicten geldt dat maatregelen dienaangaande zijn opgenomen in een beleidsdocument dat op verzoek eveneens toegestuurd kan worden. 

Klik hier voor het beleid belangenconflicten van Wierda Vermogensbeheer. 

Meer informatie of contact?

Als u meer wilt weten, schroom dan niet en neem contact met ons op.

Beleggen kent risico's. Uw inleg kan minder waard worden.

Edwin Wierda in Business Class

Elke maand spreekt Edwin Wierda met Harry Mens in Business Class op RTL7 over de ontwikkelingen op de beurs. Kijk hier de afleveringen terug!

Schermafbeelding 2022-09-06 om 16.05.19

Gratis beleggersnieuws

Vraag onze maandelijkse beursupdate aan en bekijk onze mening over:

  • Financiële markten
  • Aandelen
  • Obligaties
  • Opties
  • Trends en ontwikkelingen

Direct aanvragen

Onze referenties

Wij zijn zeer tevreden tot op heden. Wij zijn ruim een jaar klant. Wij voelen ons als klant gewaardeerd en Patrick is zeer attent.

Degelijk en betrouwbaar, tijd en aandacht voor de belegger. 

Ik twijfelde tussen een 8 en een 9. Dat is voor een Groninger beslist niet onaardig. 't Kon minder zegt de Groninger dan. 

Beoordeling door klanten: 8/10 - 211 beoordelingen
Magazine